Zajęcia z doradcą zawodowym

Doradca zawodowy to specjalista, którego zadaniem jest wskazanie sposobów skutecznego poruszania się po rynku pracy z analiza oraz rozeznaniem wszystkich aspektów tego obszaru. Ponieważ beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? :to na ogół osoby stale poruszające się po rynku pracy w związku z jej poszukiwaniem, z myślą o nich zorganizowane zostały zajęcia, mające na celu ukazanie im aktualnych zasad i sposobów znajdowania zatrudnienia. Podczas pięciodniowego bloku zajęć uczestniczyć będą w warsztatach oraz szkoleniach pozwalających odnalezienie swojej pozycji na obecnym rynku pracy i zdefiniowanie własnej sytuacji. Zajęcia maja na celu uzmysłowienie sobie także własnych możliwości, określenie posiadanych umiejętności i odniesienie ich do możliwości i ofert pracy istniejących na obecnym rynku.

Warsztaty mają również na celu określenie swoich słabych i mocnych stron, decydujących o potencjale uczestników projektu jako ewentualnych pracowników. Szkolenia maja również na celu odkrycie sfer w których beneficjenci odnajdują się i potrafią uplasować się w konkretnej branży.

Podobne zajęcia pomagają odnaleźć właściwy kierunek postępowania oraz podjąć kroki zmierzające do właściwego poruszania się po rynku pracy.

Beneficjenci doskonalą także sposób bycia oraz pracują nad tzw. mową ciała, która niejednokrotnie zdradza nasze emocje decydując o opinii jaką ktoś z zewnątrz może wyrobić sobie na nasz temat.  Jest to szczególnie ważne podczas prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, gdzie szczególnie istotne jest aby ewentualnemu pracodawcy przedstawić sw3oją osobę jako pracownika rzetelnego i kompetentnego.

Kolejne zajęcia obejmują nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz nawiązywanie kontaktów z pracodawcami wszelkimi dostępnymi metodami, głównie poprzez wykorzystanie sieci Internet.

Warsztat prowadzone są w formie zabaw oraz luźnych dyskusji na dokładnie sprecyzowane tematy, utrzymane jednak w lekkiej formie w tak sposób aby jak najprecyzyjniej dotrzeć do wszystkich uczestników.

Po ukończeniu warsztatów, beneficjenci jak zawsze otrzymają stosowne zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Print Friendly, PDF & Email