Warsztaty z terapeutką

W miesiącu listopadzie 2011r. dla beneficjentów projektu zorganizowane zostały zajęcia z terapeutką poruszające problem uzależnień. Pośród różnego rodzaju problemów z jakimi borykają się mieszkańcy gminy i miasta Bolków, niejednokrotnie pojawia się problem uzależnienia. Jego konsekwencję stanowią później innego rodzaju sytuacje problemowe, ważne jest zatem aby wiedzieć jak podobny problem dostrzec, jak się przed nim uchronić czy też jak rozpoznać symptomy wskazujące, iż uzależnienie może dotknąć nas samych lub kogoś z naszego otoczenia. Stereotypowy i wieloletni sposób myślenia nauczył nas postrzegać problem uzależnień przez pryzmat uzależnienia od alkoholu i głównie z tym rodzajem uzależnienia utożsamiamy temat. Jest to problem niewątpliwie bardzo ważny i widoczny stąd też kształtuje on taki a nie inny sposób myślenia, jednak problematyka uzależnień obejmuje zagadnienia w znacznie szerszym aspekcie. Warto więc zatem zapoznać się z tematem uzależnień aby właściwie go rozpoznać i podjąć odpowiednie działania.

Okazuje się bowiem, iż wbrew obiegowej opinii uzależnienie to nie tylko problem związany z nadużywaniem alkoholu ale także narkotyki, używki, zakupy, sex czy komputer. Te i inne uzależnienia mają na ogół wspólny początek i podobną przyczynę jak brak akceptacji, próby znalezienia swojej tożsamości, chęć poznania czegoś nowego, chęć zaimponowania środowisku itp. Z problemem uzależnienia spotkać się możemy wszędzie i dotyka on każdej grupy społecznej bez względu na stopień wykształcenia, pozycję materialną czy społeczną. Natomiast wiadomym jest, iż rożne środowiska w różnym stopniu narażone są na zjawisko uzależnień. Warto więc poznać ten temat aby być może umieć zapobiec mu we własnym otoczeniu albo umieć pomóc osobie, która dotknięta jest problemem uzależnienia.

Zajęcia opierają się na dyskusji z uczestnikami, analizowaniu przykładów przedstawionych przez terapeutkę. Prezentacje multimedialne dodatkowo wzbogacają szkolenia, albowiem przedstawiają filmy ukazujące postawy i zachowania towarzyszące uzależnieniu.

Po ukończeniu szkoleń beneficjenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.

Print Friendly, PDF & Email