Warsztaty z terapeutką

W sierpniu 2012r. beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie przystąpili do kolejnych zajęć ze specjalistą. Tym razem omawiać będą zagadnienia związane z problemem uzależnień. Na co dzień jeśli rozmawiamy o uzależnieniach na myśl przychodzą takie skojarzenia jak uzależnienie od alkoholu, narkotyków. Za osoby dotknięte problemem uzależnienia przeważnie przyjęło się uznawać osoby na ogół bezdomne, zaniedbane, nadużywające alkoholu w sposób widoczny, takie które pozostają wyeliminowane ze społeczeństwa. Podobnie postrzega się osoby uzależnione od narkotyków. Beneficjenci pytani jak rozpoznają podobnego człowieka odpowiadają, iż est to osoba zaniedbana, wyniszczona, na ogół będąca w transie z którą trudno jet nawiązać kontakt. Tymczasem okazuje się, iż podobny sposób postrzegania problemu uzależnień sprawia, iż zatrzymując się na stereotypach nie dostrzegamy rozpiętości i skali zagrożenia.

Okazuje się bowiem, iż powyższe przypadki to tylko część społeczeństwa jaka popadła w szpony uzależnienia. Niemniej jest to tematyka na tyle szeroka, na tyle wielowarstwowa iż nie można zawężać jej do szufladkowania poszczególnych przypadków.

Problem uzależnienia pojawia się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu rozwoju, zamożności, wykształcenia. Ponadto uzależnienie to nie tylko sięganie po alkohol, narkotyki, leki. O uzależnieniu mówimy wówczas, gdy dana czynność lub stan zastępuje nam w życiu określoną wartość. Zatem jeśli wypicie kilku drinków dodaje nam energii, odwagi lub eliminuje stres i po pewnym czasie nie potrafimy bez nich wprowadzić się w pożądany stan, wówczas powinniśmy się zastanowić czy nie balansujemy na niebezpiecznej granicy. Kiedy kradzież w sklepie drobnych przedmiotów dostarcza nam emocji i adrenaliny sprawiającej nam satysfakcję, a następnie okazuje się iż kolejny raz uciekamy się do kradzieży, także winniśmy sobie zadać kilka ważnych pytań.

Takie i podobne tematy poruszać będą beneficjenci KIS-u podczas zajęć z terapeutką. Definiować będą rodzaje uzależnień, nabędą wiedzę jak właściwie rozpoznać osoby dotknięte uzależnieniem w swoim otoczeniu i w jaki sposób ustrzec siebie i swoich bliskich przed ewentualnym zetknięciem się z tym problemem. Podobne działania prewencyjne są bardzo ważne, albowiem niejednokrotnie problem uzależnienia bywa zdiagnozowany zbyt późno, kiedy osoby nim dotknięte potrzebują porady specjalisty lub nawet leczenia szpitalnego. Tymczasem bacznie obserwując bliskich oraz osoby z własnego otoczenia można w porę wyjść z pomocą do osoby potrzebującej i poprzez szczerą rozmowę pomóc jej przezwyciężyć nałóg.

Beneficjentów temat ten zainteresował, albowiem przyznali szczerze, iż na ogół problem uzależnień postrzegali w sposób stereotypowy i być może przeoczyli czasami sygnały świadczące, że ktoś z otoczenia może mieć problem.

Print Friendly, PDF & Email