Warsztaty z relaksacji

Beneficjenci projektu Klub Integracji Społecznej od kilu miesięcy uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach dla nich zorganizowanych, mających na celu wzmocnienie ich postaw życiowych, wydobycie mocnych stron, nabranie motywacji do życia i wyjścia na rynek pracy, poprawy samooceny. W miesiącu październiku na zakończenie warsztatów z psychologiem zaplanowano zajęcia obejmujące swoim zakresem zagadnienia wyciszenia, relaksu, odpoczynku. Okazuje się bowiem, iż niejednokrotnie zaniedbujemy tę sferę życia lub traktujemy ją marginalnie, co później ma odzwierciedlenie w naszych postawach.

Zatem podczas warsztatów poświęconych pracy nad efektywnym wypoczynkiem zarówno fizycznym jak i psychicznym, uczestnicy będą poddawać się różnego rodzaju zajęciom mającym na celu wyciszenie emocji, znalezienie wytchnienia od codzienności. Zajęcia stanowią niezwykle ciekawy i odmienny rodzaj warsztatów, albowiem prowadzone są z zastosowaniem mat relaksacyjnych, na których beneficjenci mogą wygodnie położyć się, zamknąć oczy i odprężyć. Atmosfera ciepłej, wyciszającej muzyki oraz światło świec dodatkowo wzbogacają zajęcia sprzyjając osiągnięciu stanu odprężenia.

Prowadząca psycholog spokojnym i delikatnym głosem prowadzi uczestników poprzez różnego rodzaju opowieści i zagadnienia dotyczące ludzkich uczuć, emocji. Zadaniem podobnych opowieści jest uzmysłowienie uczestnikom, iż mają oni prawo do bycia sobą do bycia człowiekiem wątpiącym, poszukującym a problemy napotykane podczas przemierzania ścieżek życia są nieodzownym elementem samorozwoju. Uczestnicy trenują również techniki oddechu, ćwiczą delikatnie mięśnie swojego ciała w taki sposób aby usunąć wszelkiego rodzaju stresy i napięcia, które miewają tendencję to pozostawania w najmniej oczekiwanych rejonach ludzkiego ciała.

Zajęcia cieszyły się niezwykłym zainteresowaniem ze strony uczestników a ich odmienny charakter stanowił dla nich ciekawy, nieznany czasem obszar ludzkich możliwości.

Print Friendly, PDF & Email