Warsztaty z psychologiem

Dla beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? udział w projekcie rozpoczął się w maju 2011r. zajęciami z psychologiem.

Wszystkie warsztaty i szkolenia podobnie jak w latach ubiegłych zostały opracowane w taki sposób by uczestnicy w trakcie ich trwania uczyli się wzmacniania swoich postaw, wydobywania pokładów swojej energii życiowej i skupianiu jej na właściwym odniesieniu do własnej osoby i ustaleniu właściwych priorytetów.

W trakcie zajęć zorganizowanych w formie zabaw, quizów, rywalizacji i zadań wykonywanych samodzielnie lub w grupach beneficjenci nauczą się właściwych zachowań, budować będą swoją pozytywną samoocenę, określać spełnianie przez siebie role społeczne. Kolejne zajęcia obejmować będą doskonalenie umiejętności tworzenia własnego wizerunku, ukazywania własnych mocnych stron. Słabe natomiast strony oraz znane przeszkody życiowe i problemy będą omawiane i analizowane, uczestnicy natomiast popracują nad próbą ich wyeliminowania lub rozwiązania. Zadania w jakich brać będą udział podczas zajęć z psychologiem, mają na celu wpłynięcie na wzrost ich odporności psychicznej wzmocnienie postaw społecznych i osobistych, oraz nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi występującymi w życiu codziennym jak również mających miejsce w wielu sytuacjach podczas kontaktów interpersonalnych.

Wśród uczestników widoczne jest zainteresowanie tematyką zajęć, albowiem słyszalne są pozytywne opinie jakie tegoroczni beneficjenci uzyskali od znajomych biorących udział w poprzednich edycjach projektu.

Print Friendly, PDF & Email