Prawo pracy, samozatrudnienie, tworzenie spółdzielni socjalnych

Pod koniec miesiąca sierpnia 2012 dla uczestników Klubu Integracji Społecznej zorganizowane zostały zajęcia z zakresu prawa pracy, samozatrudnienia i tworzenia spółdzielni socjalnych.Specjaliści zatrudnieni do realizacji tego szkolenia przez 3 dni w ośmiogodzinnych blokach przedstawiali zagadnienia dotyczące poszczególnych tematów. Poznanie podstaw i zasad prawa pracy jest to jeden z elementów niezbędnych do skutecznego poruszana się po rynku pracy. W dzisiejszych czasach umiejętność sporządzania dokumentów i formularzy różnego typu z jakimi spotykamy się w urzędach podczas załatwiania spraw jest niezbędna aby skutecznie odnajdywać się w gąszczu paragrafów. Umiejętne czytanie dokumentów urzędowych to także jak się okazuje wyzwanie. Niejednokrotnie przekonujemy się, że mamy do czynienia z długimi, nużącymi umowami lub pouczeniami pod którymi podpisujemy się w sposób nieprzemyślany wpadając tym samym w swoistą pułapkę ekonomiczną, finansowa czy społeczną. Zatem ważne jest aby umieć z ogromu informacji umiejętnie wybierać te, które są dla nas wartościowe i potrafić odnieść je do właściwych przepisów obowiązującego prawa.

Samozatrudnienie to szkolenie obejmujące poznanie zasad tworzenia własnej firmy, własnej działalności nawet tej niewielkiej prowadzonej w domu. Jest to alternatywna dla etatu forma zatrudnienia niosąca za sobą zarówno korzyści jak i przeszkody i ważne jest aby właściwie zdefiniować i te przeszkody i również korzyści, aby wykorzystać je w sposób efektywny. Praca na własnym rozrachunku bowiem oznacza, iż cała odpowiedzialność za funkcjonowanie firmy spoczywa na nas samych i wszelkie konsekwencje podejmowanych decyzji również spadają na nas. Należy zatem zadbać, aby decyzje te były jak najczęściej właściwe i trafne.

Spółdzielnie socjalne to ten rodzaj działalności, który jest poniekąd formą łączącą w sobie zarówno zakład pracy jak i samodzielną firmę. Zrzeszają się w niej ludzie chcący wspólnie realizować pewien pomysł i są równorzędnie odpowiedzialni za funkcjonowanie projektu. Natomiast sposób pracy i podział obowiązków ustalany jest dobrowolnie, zgodnie z możliwościami i predyspozycjami każdego z członków. Spółdzielnie socjalne są tym rodzajem działalności, który funkcjonuje w oparciu o środki pozyskane z różnego rodzaju organizacji i funduszy. Należy wiedzieć w jaki sposób docierać do instytucji zajmujących się współfinansowaniem przedsięwzięć w ramach spółdzielni, gdzie szukać pomocy i jak zorganizować sprawnie działającą spółdzielnię.

Jako dowód na możliwość funkcjonowania tego typu pomysłów trener przedstawił filmy ukazujące dobre praktyki realizowane w Polsce z dużym powodzeniem. Istnieją bowiem spółdzielnie socjalne zajmujące się cateringiem, sprzątaniem, opieką nad osobami starszymi. Ich twórcy zaczynali na ogół również od nieefektywnego poszukiwania pracy, po czym podejmując wyzwanie drobnymi krokami dążyli do celu a dziś są ludźmi sukcesu.

Beneficjenci KIS byli bardzo zainteresowani tematyką i podobnie jak w roku ubiegłym ich uwaga skierowała się głównie na spółdzielnie socjalne jako temat ciekawy i wart przemyślenia. Temat ten był dla nich nowy i wyrazili potrzebę wnikliwego zgłębienia go, widocznym więc stało się, iż z podobnymi przedsięwzięciami występować należy do osób szukających swojego miejsca na rynku pracy.

Print Friendly, PDF & Email