Poradnictwo zawodowe

Grudzień 2011r. to dla beneficjentów Klubu Integracji Społecznej miesiąc pracy z doradcą zawodowym. Podczas zajęć ze specjalistą z tej dziedziny zgłębiać będą wiedzę na temat poruszania się po aktualnym rynku pracy, nawiązywania kontaktów z ewentualnymi pracodawcami. Poruszać też będą tematykę związaną z możliwością zdobycia nowych kwalifikacji, poszerzeniem posiadanych już umiejętności lub budowania na bazie zdobytych doświadczeń budowania nowych przedsięwzięć i rozwijania pomysłów. Zajęcia z doradcą zawodowym tematyką swoją obejmują trzy głównie bloki programowe. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy skupiają się na faktycznej obecności na rynku pracy i nabyciu takich umiejętności jakie potrzebne są aby do pracodawcy dotrzeć, nawiązać z nim właściwy kontakt oraz w sposób przekonujący przedstawić swoje propozycje.

Doradztwo zawodowe to szkolenia umożliwiające nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwą ich prezentację, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych w sposób przekonujący dla potencjalnego pracodawcy. Beneficjenci rozważać będą znaczenie tzw. mowy ciała niezbędnej podczas bezpośrednich relacji i kontaktów międzyludzkich, spróbują ocenić własne słabe i mocne strony. Nauczą się też sposobu w jaki prezentować należy własną osobę aby wzbudzić zainteresowanie pracodawcy. W tym rodzaju zajęć niezwykle pomocny i interesującym narzędziem okazały się prezentacje multimedialne oraz kamera. Beneficjenci najpierw oglądali różnego rodzaju filmiki dotyczące rozmów kwalifikacyjnych, sposobów autoprezentacji, gestykulacji następnie samodzielnie odgrywali podobne scenki. Analizując później swoje zachowania pracowali nad poprawą swojego wizerunku, z uwzględnieniem uwag i wskazówek trenera doskonalili postawy aby jak najkorzystniej zaprezentować się podczas rzeczywistej rozmowy z pracodawcą. Na koniec zajęć z doradcą, beneficjenci uczestniczyli w indywidualnych szkoleniach tworząc Indywidualne Plany Działania.

Jest to ten rodzaj zagadnień, który skupia nie na osobistych predyspozycjach każdego z uczestników i pozwala wyłonić ich osobiste cechy i umiejętności stanowiące wsparcie lub przeszkodę podczas poszukiwania pracy. Indywidualny Plan działania wskazuje jakie kierunki działań każdy z beneficjentów może podjąć, wykorzystując własne doświadczenia i umiejętności aby skutecznie przekształcić je w środku do zdobycia celu jakim jest praca. Efektem tych spotkań będą profesjonalne plany działań opracowane dla każdego z uczestników wskazujące na ich osobiste możliwości i predyspozycje.

Zajęcia zakończą się w styczniu 2012r. wręczeniem uczestnikom dyplomów potwierdzających uczestnictwo w warsztatach.

Print Friendly, PDF & Email