Kurs obsługi kas fiskalnych z elementami obsługi komputera

W sierpniu 2011r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? przystąpili do szkolenia z zakresu obsługi kas fiskalnych połączonego z kursem obsługi komputera. Jak zawsze zakres tematyczny zajęć wybrany został przez samych uczestników. Szkolenie podzielone zostało na dwa główne bloki programowe, dotyczące konkretnych zagadnień. Podczas zajęć z zakresu obsługi komputera, uczestnicy poznawali zasady pracy z tym narzędziem lub doskonalili umiejętności już posiadane. Podstawowe tematy jakie zaplanowane zostały do omówienia i poznania przez beneficjentów to praca z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym , obsługa programu graficznego oraz poruszanie się po sieci Internet.

Celem szkolenia było jak zawsze zdobycie wiedzy najbardziej przydatnej i poszukiwanej na obecnym rynku pracy. W dzisiejszych czasach obsługa komputera oraz umiejętności korzystania z podstawowych programów stanowią jedną z najbardziej niezbędnych umiejętności aby właściwie poruszać się po rynku pracy, szukać zatrudnienia wykorzystując wszelkie dostępne metody. Internet to olbrzymi zbiór różnego rodzaju informacji na wszelkie interesujące nas tematy. Umiejętne i selektywne poruszane się po sieci stanowi niemal nieograniczony dostęp do oferowanych ofert pracy na rynku już nie tylko lokalnym ale też globalnym niczym nieograniczonym. Beneficjenci pod kierunkiem wykwalifikowanego trenera, podczas szkolenia mają możliwość korzystania z laptopów wyposażonych w najnowsze oprogramowanie funkcjonujące obecnie w komputerach pracujących we wszystkich miejscach, gdzie niezbędne jest korzystanie z tych urządzeń.

Kolejny blok zajęć obejmuje swoim zakresem obsługę kas fiskalnych. Urządzenia te na stałe wpisały się w rzeczywistość biur, sklepów, zakładów usługowych.  Wszędzie tam, gdzie następuje wymiana towarów i usług, niezbędna jest fiskalizacja transakcji, obecna jest odpowiednia kasa, rejestrująca te operacje. Zatem aby móc podjąć pracę w charakterze sprzedawcy, podstawowym wymogiem jest umiejętność posługiwania się kasą fiskalną. Nowoczesne urządzenia najnowszej generacji potrafią nie tylko zapisywać operacje finansowe, ale również rejestrują i zapamiętują szereg kodów służących właściwemu znakowaniu i szybkiemu rozpoznawaniu produktów, prowadzą też zestawienia fiskalne niezbędne podczas rozliczeń z urzędami. Na takich właśnie kasach mają możność pracować beneficjenci projektu, którzy zdecydowali się na udział w szkoleniu. Oprócz lekcji teoretycznych, uczestnicy inscenizują rzeczywiste sytuacje jakie mają miejsce podczas realizacji zakupów czy usług, wykorzystując narzędzie w postaci kasy.

Zakończenie szkolenia jak zawsze zwieńczone będzie wręczeniem dyplomów i zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email