Kurs komputerowy

W miesiącu czerwcu 2012r. dla beneficjentów projektu Klub Integracji Społecznej w Bolkowie zorganizowane zostały zajęcia z zakresu obsługi komputera. Kurs obejmuje podobnie jak w poprzednim roku 100 godzin dydaktycznych podczas których beneficjenci uczyć się będą podstaw obsługi komputera, pracy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym oraz poruszania się w sieci internet. Zajęcia podobnie jak w roku ubiegłym dostosowano do potrzeb i możliwości uczestników w taki sposób aby jak najefektywniej przekazać im wiedzę oraz zachęcić do dalszego samodoskonalenia. Spotkania rozplanowano na kilka tygodni po 5 godzin dziennie. Jest to czas jaki pozwala na właściwe skupienie się na pracy i nie powoduje zmęczenia i znudzenia wśród uczestników. Beneficjenci dowiadywać się będą w jaki sposób pisać różnego rodzaju pisma, jak je właściwie edytować i nadawać im pożądany kształt. Nauczą się również jak posługiwać się programem służącym do różnego rodzaju kalkulacji pozwalającym w szybki i przystępny sposób sporządzić różnego rodzaju zestawienia, tabele czy wykresy. Kolejny etap to sieć internet oraz poczta elektroniczna. Są to narzędzi bez których trudno jest funkcjonować we współczesnym świecie.

Wszystkie te zajęcia ukierunkowane są w taki sposób aby jak najefektywniej wyposażyć kursantów w wiedzę prowadzącą do powrotu lub zaistnienia na rynku pracy. Zatem pisanie w edytorze tekstu dostarcza przede wszystkim wiedzy dotyczącej pisania pism urzędowych, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, właściwego rozmieszczania zapisków na stronie. Arkusz kalkulacyjny to proste narzędzie do przekazania informacji w postaci przejrzystych wykresów lub zestawień tabelarycznych. Internet natomiast to skarbnica jak wiadomo wiedzy wszelkiej natomiast jest również niewyczerpanym źródłem informacji na temat ofert pracy, dostarcza natychmiastowej wiedzy o pracodawcach, firmach, zakładach pracy nie tylko w miejscu najbliższego zamieszkania ale niemal na całym świecie. Pozwala także w sposób łatwy i szybki skontaktować się z pracodawcą przy pomocy poczty e-mail co w dzisiejszych czasach jest niezwykle istotne albowiem czas jest niekiedy kluczowym czynnikiem decydującym o znalezieniu zatrudnienia. Ponadto trudno nie wspomnieć o fakcie, iż internet jest również źródłem wszelakiej rozrywki i stanowi maleńkie okno na świat. Ponieważ wszystkie te czynniki są beneficjentom świetnie znane, nie trzeba było ich specjalnie zachęcać ani przekonywać do wzięcia udziału w szkoleniu. Wszyscy doskonale wiedzą, iż bez umiejętności obsługi komputera trudno jest w dzisiejszych czasach zaistnieć w sposób poważy na rynku pracy.

Po ukończeniu kursu beneficjenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w zajęciach.

Print Friendly, PDF & Email