Analiza ankiet ewaluacyjnych

Projekt Klub  Integracji Społecznej w Bolkowie powstał z myślą o tych mieszkańcach gminy i miasta Bolków, którzy na co dzień znajdują się w trudnej życiowej sytuacji wynikającej z bezrobocia, zagrożenia wykluczeniem społecznym, niepełnosprawności czy uzależnienia.

Założenia projektu zostały opracowane w taki sposób aby dotrzeć w sposób jak najbardziej kompleksowy do sedna problemów nękających mieszkańców  naszej gminy i udzielenia im możliwie jak najszerszego rodzaju wsparcia prowadzącego w efekcie do ograniczenia lub wyeliminowania niekorzystnych sytuacji.

Zatem beneficjenci przystępujący do projektu, w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich obecnej sytuacji oraz sposobu myślenia i postrzegania siebie, określania siebie w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej poproszeni zostali o wypełnienie anonimowych ankiet.

Ankiety zawierają zestawy pytań dotyczących obecnej sytuacji beneficjentów oraz ich zamierzeń na przyszłość w dniu przystąpienia do projektu.

Po niemal roku pracy nad realizacją projektu, zarówno dla uczestników jak i personelu wykonującego zadania projektowe, nadszedł czas podsumowań i ocen.

Na ostatnim spotkaniu kończącym pierwszą edycję KIS-u beneficjenci ponownie poproszeni zostali o wypełnienie anonimowych ankiet stanowiących ocenę ich uczestnictwa w projekcie.

Odpowiedzi udzielone przez uczestników pozwolą pracownikom Gminno-Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Bolkowie wnikliwie przeanalizować sytuację beneficjentów, ocenić czy pomoc i wsparcie jakie zostało skierowane do uczestników opracowane zostały w sposób właściwy i kompleksowy.

Ponadto powyższa analiza pozwoli ocenić jak zmieniły się preferencje i nastawienie życiowe uczestników po tym jak odbyli szereg szkoleń i warsztatów, jak obecnie oceniają swoją pozycję i sytuację zawodowo-społeczną.

Ocena i wnioski beneficjentów zestawione zostały w postaci wykresów, aby w sposób przejrzysty pokazać jaki wpływ na uczestników miało uczestnictwo w projekcie oraz praca ze specjalistami na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Analiza ankiet

Print Friendly, PDF & Email