Kurs prawa jazdy – wrzesień 2010

W dniu 06 września 2010r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? ze wszystkich trzech połączonych grup wyłonionych w tym roku rozpoczęli udział w kursie prawo jazdy kategorii B, kategorii C oraz kategorii C + E.

Spośród wszystkich uczestników tegorocznego projektu, dwadzieścia osób wyraziło zainteresowanie wzięciem udziału w kursie na prawo jazdy kategorii B, trzy osoby w kursie kategorii C oraz jedna osoba kursem kategorii C + E.

Dla wszystkich beneficjentów zorganizowano szkolenia podczas których poznawać będą teoretyczne oraz praktyczne aspekty prowadzenia i obsługi samochodu osobowego i ciężarowego.

Beneficjenci podczas zajęć z wykwalifikowanymi instruktorami z Ośrodka Kształcenia Kierowców OSK ?Akademia lepszej jazdy ? ALJ? z Jeleniej Góry poznają wszystkie aspekty prowadzenia samochodu oraz uczestniczenia w ruchu drogowym.

Na zajęcia z kursantami przewidziano ponad 300 godzin zajęć zarówno teoretycznych, gdzie zapoznawać się będą z sytuacjami jakie maja miejsce podczas uczestniczenia w ruchu drogowym, jak i praktycznych w trakcie których uczestnicy będą mieli możność w praktyce sprawdzić swoje umiejętności. Ponadto kursanci przejdą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu zajęć teoretycznych beneficjenci przejdą do praktycznej obsługi samochodu, gdzie poznają budowę i zasady działania silnika spalinowego, poznają techniczne aspekty budowy samochodu oraz pod kierunkiem instruktora będą uczyć się włączania do ruchu ulicznego i kierowania pojazdem.

Zajęcia praktyczne odbywają się w Jeleniej Górze, w taki sposób aby kursanci mieli możność poznać jak najwięcej sytuacji drogowych oraz zapoznać się ze wzmożonym ruchem drogowym na drogach wielopasmowych, a także poznać trasy egzaminacyjne.

Po odbyciu wszystkich szkoleń beneficjenci otrzymają stosowne zaświadczenia stanowiące potwierdzenie nabytych przez nich umiejętności oraz gotowość do przystąpienia do egzaminu.

Pozytywna obrona egzaminu stanowić będzie dla uczestników nabycie prawa jazdy zgodnego z wybraną przez siebie kategorią B, C lub C + E.

Print Friendly, PDF & Email