Kurs obsługi koparko-ładowarki

Uczestnicy projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? rozpoczynają kolejne kursy zawodowe. Dla sześciu panów z grup pozyskanych podczas prac nad projektem w roku 2010. zorganizowano kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

Z dniem 30 sierpnia 2010r. beneficjenci przystąpili do pierwszych zajęć.

Panowie, pod kierunkiem wykładowców z Dolnośląskiego Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Jaworze poznawać będą podczas zajęć teoretycznych i praktycznych zasady obsługi koparko-ładowarki oraz nabywać wiedzę niezbędną do pracy na urządzeniu i sprawnego obsługiwania maszyny.

Beneficjenci zapoznają się z budową koparko-ładowarki, dowiedzą się w jaki sposób sporządzać należy dokumentację techniczną wymaganą podczas pracy z urządzeniem.

Ponadto panowie zapoznają się z technologią robót, zasadą działania silników spalinowych. Niezbędnym elementem wiedzy teoretycznej jest poznanie elementów hydrauliki oraz podstaw elektrotechniki.

Kolejnym elementem wiedzy niezbędnym do przystąpienia do pracy z koparko-ładowarką są obowiązujące zasady bezpieczeństwa i higieny p[racy jakie zachować należy aby rzetelnie i bezwypadkowo wykonywać zadania.

Po odbyciu zajęć teoretycznych, beneficjenci przystąpią do zadań praktycznych gdzie będą mieli możliwość bezpośrednio zapoznać się z pracą maszyny oraz przetestować i sprawdzić wcześniej zdobytą wiedzę.

Panowie będą mieli możliwość samodzielnej nauki jazdy na koparko-ładowarce. Pod kierunkiem wykładowców, wykonywać będą drobne roboty budowlane związane bezpośrednio z obsługą koparko-ładowarki.

Kurs kończy się obroną egzaminu państwowego złożonego z części teoretycznej oraz praktycznej. Panowie, po pozytywnej obronie egzaminu nabędą uprawnienia operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień.

 

Print Friendly, PDF & Email