Warsztaty kształtowania umiejętności psychospołecznych

W dniu 23 sierpnia 2010r. nowopozyskana, trzecia już w tym roku grupa beneficjentów rozpoczęła udział w warsztatach kształtowania umiejętności psychospołecznych.

Zajęcia prowadzone przez psychologa, mają wpłynąć na poprawę samooceny uczestników, wspomóc kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie i podejścia do własnej sytuacji oraz szukania konstruktywnych rozwiązań problemów.

Podobnie jak poprzednicy, obecna grupa beneficjentów doskonalić będzie techniki pracy nad sobą oraz postrzegana rzeczywistości. Pracować będzie również nad łagodzeniem negatywnych emocji, nad panowaniem nad swoimi zachowaniami oraz poznawać sposoby radzenia sobie ze stresem i definiować będą ścieżki prowadzące do wyjścia z sytuacji kryzysowych. Ponadto uczestnicy będą doskonalić budowanie własnego pozytywnego wizerunku, będą nabywać umiejętności współistnienia w grupie. Poznawać będą również stereotypy panujące w dzisiejszym społeczeństwie na temat ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn, jednocześnie ucząc się zwalczać te schematy. Zajęcia jak zawsze prowadzone są w postaci rożnego rodzaju testów, quizów i zabaw, w których beneficjenci niezmiennie z dużym zainteresowaniem i chęcią biorą udział.

Zajęcia prowadzone są w taki sposób aby jak najowocniej wykorzystać czas na nie przeznaczony, a przy tym aby dać uczestnikom maksimum zadowolenia. Dlatego też forma ich przypomina zabawę, jednocześnie pozwalając uczestnikom poznać się nawzajem, otworzyć przed sobą oraz grupą, jak również znaleźć wśród innych uczestników oraz prowadzącej zrozumienie i wsparcie. Szkolenia zakończą się rozdaniem certyfikatów i dyplomów potwierdzających nabyte przez beneficjentów umiejętności.

 

Print Friendly, PDF & Email