Trzecia grupa beneficjentów

alt Dzięki prężnym działaniom Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie w roku 2010 udało się po raz trzeci pozyskać środki na utworzenie grupy beneficjentów, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu pt. ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Spośród bezrobotnych mieszkańców gminy i miasta Bolków, korzystających z pomocy społecznej, wyłoniono trzecią, dziewiętnastoosobową grupę beneficjentów, którzy od dnia 23 sierpnia 2010r. podążą śladem poprzednich grup i rozpoczną szkolenia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Szkolenia swoim zakresem obejmą podobnie jak poprzednio, warsztaty z zakresu motywacji i komunikacji społecznej, trening rozwoju osobistego, kształtowanie umiejętności psychospołecznych oraz rozpoznawania ról społecznych jakie w obecnym świecie pełnią kobiety i mężczyźni.

Ponadto uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób poruszać się po aktualnym rynku pracy w sposób harmoniczny i zdecydowany, poznają techniki autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych jak również poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Po odbyciu szkoleń z psychologiem i doradcą przystąpią do kolejnych, indywidualnie przez siebie wybranych kursów zawodowych, stanowiących odpowiedź na ich zainteresowania oraz umiejętności jakie chcą nabyć lub rozwijać.

Nowi beneficjenci podczas trwania niektórych szkoleń dołączą do kolegów uczestniczących już w projekcie i biorących udział w kursach i szkoleniach.

Planowany czas trwania projektu dla nowej grupy obejmuje okres od sierpnia do grudnia 2010, kiedy to wszystkie trzy grupy beneficjentów ukończą zaplanowane dla nich szkolenia.

 

 

Print Friendly, PDF & Email