Kurs obsługi wózka widłowego z napędem silnikowym

alt W dniach od 10 do 31 sierpnia 2010r. beneficjenci projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? rozpoczęli kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Spośród wszystkich uczestników projektu, dziesięciu panów wyraziło chęć wzięcia udziału w szkoleniu i zdobycia kwalifikacji operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Podczas zajęć odbywających się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Jaworze kursanci, pod opieka wykwalifikowanych wykładowców, będących specjalistami w swoich dziedzinach, zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne związane z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

W trakcie zajęć trwających 67 godzin, beneficjenci zapoznają się z typami stosowanych wózków, ich budową oraz poznają sposoby ich obsługi. Dowiadują się również jakie czynności należą do obowiązków operatora przy kompleksowej obsłudze wózków jezdniowych, czyli przed podjęciem pracy oraz po pracy wózkami a także w trakcie tejże pracy wózkami.

Ponadto zdobywają wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa oraz dozoru technicznego.

Nieodzownym elementem szkolenia jest kurs obejmujący zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas obsługi urządzenia.

Ponadto, kursanci ucząc się obsługi wózków jezdniowych różnych typów, zdobywają umiejętności wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Szczególny nacisk położono na praktyczną naukę jazdy wózkiem oraz załadunku i rozładunku maszyny.

Kursanci chętnie uczestniczą w zajęciach, które są ułożone w taki sposób aby jak najbardziej uatrakcyjnić ich charakter, przy maksymalnym wykorzystaniu czasu przeznaczonego na organizację szkolenia. Dlatego też każdego dnia po odbyciu kilku godzin zajęć teoretycznych, uczestnicy kursu mają zajęcia praktyczne, gdzie na pobliskim placu uczą się obsługiwać i jeździć wózkami widłowymi.

Planowany termin zakończenia szkolenia przypada na dzień 31.08.2010r.

Kursanci po odbyciu szkolenia i pozytywnej obronie egzaminów, uzyskają certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności i nadające im kwalifikacje operatora wózka jezdniowego z napędem silnikowym.

Print Friendly, PDF & Email