Projekt 2011

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie od dnia 01 lutego 2011r. przystąpił po raz czwarty do prac nad realizacją projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę”. Ponownie jak w latach ubiegłych projekt stanowi odpowiedź na sytuację gminy i miasta Bolków korzystających z pomocy społecznej.

W gminie Bolków najczęstszą przyczyną ubiegania się o pomoc społeczną stanowi bezrobocie, natomiast pozostających długotrwale bez zatrudnienia mieszkańców gminy cechuje bierność, brak umiejętności poruszania się po rynku pracy, zaniżona samoocena.  Dlatego też, GMOPS w Bolkowie wychodząc naprzeciw potrzebom osób korzystających z pomocy społecznej, rokrocznie opracowuje i realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej wśród bezrobotnych beneficjentów, podniesienie ich samooceny i poczucia własnej wartości, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

 

Rekrutacja beneficjentów zostanie przeprowadzona podobnie jak w latach ubiegłych przez pracowników socjalnych, mających dostęp do informacji na temat osób korzystających z pomocy społecznej, kwalifikujących się do grupy objętej wsparciem w ramach projektu.

Założeniami projektu są podobnie jak w latach poprzednich, zdiagnozowanie potrzeb osób i ich rodzin oraz udzielenia im kompleksowego wsparcia mającego pomóc im odnaleźć się w obecnej sytuacji ekonomiczno-społecznej oraz zawodowej, poprzez podniesienie aktywności zawodowej i społecznej uczestników, zdobycie przez nich umiejętności i nowych kwalifikacji a także przywrócenie wartości pracy.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email