Zakończenie projektu 2009

W dniu 25 listopada 2009r. zostało zorganizowane uroczyste spotkanie podsumowujące prace nad realizacją projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę? współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku 2009.

Spotkanie beneficjentów z zespołem projektowym zostało zorganizowane w sali hotelu ?Bolków? a jego uroczysty charakter podkreśliła obecność Burmistrza Bolkowa. Podczas spotkania zaprezentowano wszystkie etapy realizacji projektu poprzez animację wizualną w postaci pokazu slajdów. Na zdjęciach uwiecznione zostały prace beneficjentów podczas wszystkich przewidzianych dla nich szkoleń i kursów. Projekt, podobnie jak ubiegłoroczny, skierowany został do bezrobotnych mieszkańców gminy i miasta Bolków, w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej. Jako cel jego realizacji postawiono wzmocnienie postaw społecznych osób bezrobotnych, odnalezienie się w obecnej sytuacji gospodarczej i znalezienie swojej pozycji na rynku pracy. Instrumentami zmierzającymi do osiągnięcia założonych celów stanowiły zajęcia oraz szkolenia i kursy, mające na celu w sposób zintegrowany wesprzeć beneficjentów. W ramach projektu zorganizowano warsztaty motywacji i komunikacji społecznej oraz treningi rozwoju osobistego mające na celu zapoznanie beneficjentów z technikami redukującymi negatywne emocje, potęgującymi wzrost odporności psychicznej. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego, gdzie uczyli się jak budować relacje interpersonalne, prowadzić rozmowy z pracodawcami oraz sporządzać dokumenty aplikacyjne.

Kolejnym etapem realizacji programu założonego w projekcie były szkolenia i kursy pozwalające beneficjentom na zdobycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Wzięli udział w kursie wizażu, kursie prawa jazdy kategorii B i C, w kursie obsługi wózków widłowych, obsługi koparko-ładowarki. Wszystkie szkolenia kończyły się wręczeniem beneficjentom dyplomów i certyfikatów potwierdzających zdobycie przez nich kwalifikacji.

W trakcie spotkania głos zabrała Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, gratulując beneficjentom udziału w projekcie oraz uzyskania nowych kwalifikacji. Kierownik podziękowała zespołowi pracującemu nad przebiegiem projektu za zaangażowanie i wkład pracy oraz owocną współprace pomiędzy uczestnikami a poszczególnymi osobami realizującymi zadania projektowe.

Pod koniec spotkania głos zabrał również Burmistrz Bolkowa, dziękując Kierownik Ośrodka Pomocy za całokształt pracy nad projektem, jak również gratulując beneficjentom w nim udziału. Burmistrz podkreślił jak istotne znaczenie ma zaangażowanie wszystkich możliwych instytucji i organów w realizację celów dążących do poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie uroczystego spotkania Kierownik GMOPS wręczyła beneficjentom drobne upominki promujące działania Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło się uroczystym poczęstunkiem.

Podczas trwania całego spotkania, zauważalna była atmosfera przyjaznych relacji pomiędzy osobami biorącymi w nim udział, co jest niezwykle istotne i pozwala budować pozytywnym wizerunek Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie jako instytucji elastycznie zmieniającej się wraz ze zmianą realiów, jak również instytucji otwartej na klienta.

Print Friendly, PDF & Email