Prawo jazdy kat. C

W dniach od 19 października 2009 do 27 listopada 2009r. czterech beneficjentów projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę” bierze udział w kursie prawa jazdy kategorii C. Panowie, podczas szkolenia w Ośrodku Szkolenia Kierowców w Jeleniej Górze poznawać będą zasady prowadzenia samochodu ciężarowego, oraz pracy z tachografem.

Podczas szkoleń teoretycznych kursanci zgłębią wiedzę z zakresu posługiwania się tachografem, sporządzania raportów i wydruków jak również poznają sposoby czytania map drogowych. Na szkolenia teoretyczne przewidziano 20 godzin lekcyjnych.

Po ukończeniu zajęć teoretycznych, beneficjenci przystąpią do zajęć praktycznych, podczas których beneficjenci poznają budowę samochodu ciężarowego, dowiedzą się także jak przeprowadzać niezbędne konserwacje pojazdu. Ponadto poznają zasady prowadzenia samochodu ciężarowego oraz poruszania się w odległych trasach.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymają prawo jazdy kategorii C nadające im uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych.

Print Friendly, PDF & Email