Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera

W dniu 27 lipca 2009r. zorganizowany został kurs ?Obsługa kasy fiskalnej i podstawy obsługi komputera? prowadzony przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego DZDZ w Jaworze.

Spośród beneficjentów projektu, dziewięć pań wyraziło chęć wzięcia udziału w wymienionym kursie.

Przez 11 dni uczestniczki projektu uczęszczać będą na zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi kasy fiskalnej oraz obsługi komputera.

W dniach od 27 do 31 lipca 2009r. panie poznają zasady działania kasy fiskalnej oraz nabędą umiejętności dotyczące bezpośredniej pracy z kasą fiskalną takie jak dokonywanie operacji finansowych, posługiwanie się kodami produktów, wprowadzanie do urządzenia cen poszczególnych artykułów, przyporządkowywanie cen poszczególnym kodom.

Beneficjentki poznają także podstawowe zasady sporządzania raportów fiskalnych, prowadzenia dokumentacji fiskalnej, rozliczania poszczególnych składników ceny artykułów, odprowadzania kwot podatków wyrażonych w odpowiednich jednostkach procentowych.

Po ukończeniu szkoleń z zakresu obsługi kasy fiskalnej, panie przejdą do drugiego etapu kursu czyli zajęć z podstaw obsługi komputera.

Uczestniczki projektu, w okresie od 03 do 10 sierpnia 2009 poznawać będą zasady pracy z edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, poznają zasady pracy w sieci Internet.

Sporządzać będą pisma urzędowe, tworzyć proste kalkulacje i zestawienia tabelaryczne oraz dowiedzą się jak korzystać z poczty elektronicznej oraz z Internetu pozyskując z sieci przydatne informacje.

Print Friendly, PDF & Email