Kurs obsługi koparko-ładowarki

W ramach kontynuacji projektu systemowego realizowanego przez Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, pięciu beneficjentów w okresie od 24 lipca do 01 września 2009r. bierze udział w kursie ?Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień?.

Szkolenia odbywają się w Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze. Obejmują łącznie 176 godzin zajęć prowadzonych pod kierunkiem profesjonalnych instruktorów pracujących na co dzień w wymienionym ośrodku. Panowie, podczas intensywnego cyklu szkoleń, poznawać będą teoretyczne i praktyczne zasady pracy koparko-ładowarek. Zajęcia teoretyczne obejmują 116 godzin podczas których beneficjenci zgłębiać będą wiedzę z zakresu użytkowania eksploatacyjnego urządzeń, budowy silników spalinowych, budowy koparko-ładowarek. Kolejne zajęcia obejmują swoim programem naukę z zakresu przedmiotów takich jak elementy hydrauliki, podstawami elektrotechniki, technologia robót koparko-ładowarki.

W ramach szkoleń przewidziane są także zajęcia pozwalające beneficjentom na poznanie sposobów prowadzenia dokumentacji technicznej związanej z eksploatacją urządzeń. Obowiązkowym elementem kursu będą również zajęcia z bezpieczeństwa i higieny pracy umożliwiające beneficjentom zdobycie wiedzy z zakresu przestrzegania zasad BHP podczas pracy na koparko-ładowarkach. Po treningu teoretycznym, plan zajęć przewiduje szkolenia praktyczne, gdzie panowie będą mogli bezpośrednio na urządzeniach przećwiczyć uzyskane umiejętności i wiedzę. Na zajęcia praktyczne przewidziano 60 godzin podczas których uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności obsługi koparko-ładowarek oraz będą mieli możliwość pracy w terenie z urządzeniem.

Po odbyciu wszystkich warsztatów, oraz zaliczeniu egzaminu końcowego, beneficjenci otrzymają zaświadczenia oraz certyfikaty nadające im uprawnienia do pracy na koparko-ładowarkach.

Print Friendly, PDF & Email