Nowa grupa beneficjentów

W związku z pozyskaniem nowej grupy beneficjentów projektu ?Nowe kwalifikacje zawodowe szansa na pracę? w dniu 6 lipca 2009r. rozpoczął się drugi cykl warsztatów motywacji i komunikacji społecznej oraz trening rozwoju osobistego.

Sześcioosobowa grupa uczestników podobnie jak poprzednicy, pod kierunkiem psychologa zapoznają się z zasadami prawidłowej komunikacji. Poznają metody wyznaczania planu działań w kierunku zdobycia pracy i podniesienia aktywności zawodowej, nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi.

W czasie trwania zajęć poznawać będą również techniki skutecznego porozumiewania się, sposoby wzmacniania samooceny. Nauczą się jak wprowadzać satysfakcjonujące zmiany osobiste, jak przezwyciężać problemy życiowe, poznają zasady nawiązywania kontaktów interpersonalnych a także pracować będą nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej jak również nad wzmacnianiem motywacji do aktywności zawodowej i społecznej.

Uczestnicy będą także poznawać sposoby radzenia sobie ze stresem, poznają sposoby wzmacniania wiary w siebie i własne możliwości. Pracować będą jednocześnie nad budowaniem relacji pogłębiających ich kontakt z otoczeniem oraz przyczyniających się do wzrostu zaufania do siebie i innych.

Zajęcia potrwają do dnia 23 lipca 2009r. Po ukończeniu szkoleń beneficjentom wręczone zostaną certyfikaty potwierdzające zdobyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email