Poradnictwo zawodowe

W dniu 22 czerwca 2009r. beneficjenci projektu “Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” rozpoczęli zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego. Pod kierunkiem wykwalifikowanych doradców zawodowych poznawać będą zasady poruszania się po obecnym rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz sztuki autoprezentacji.

Po rezygnacji jednej uczestniczki z udziału w projekcie, pozostała dziewiętnastoosobowa grupa beneficjentów przystąpiła do zajęć z doradcami zawodowymi. Celem szkoleń jest wypracowanie postaw wspomagających odnalezienie się na obecnym rynku pracy, pobudzenie aktywności zawodowej uczestników oraz zbudowanie postaw pozwalających na przełamanie barier uniemożliwiających dotychczas odnalezienie się w rzeczywistości wolnego rynku pracy.

W trakcie zajęć beneficjenci zapoznają ze sposobami nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą w tym głównie rozmów kwalifikacyjnych. Poznają metody autoprezentacji oraz sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Zajęcia prowadzone są w postaci treningów, ćwiczeń, zajęć grupowych angażujących uczestników do czynnego w nich udziału. Ponadto atrakcyjność szkoleń wzbogacana jest poprzez prezentacje audiowizualne ukazujące wykorzystanie w praktyce różnych technik.

Podczas 25 godzin zajęć grupowych oraz dodatkowych godzin zajęć indywidualnych, uczestnicy poznawać będą sposoby przełamywania barier w mówieniu o sobie, drogi poszukiwania pracy. poznawać będą również typy własnych zainteresowań, sposoby planowania i dokonywania zmian w życiu osobistym i zawodowym.

Zakończenie szkoleń przewidziano na dzień 26 czerwca 2009r.

Jako potwierdzenie udziału w treningach i szkoleniach beneficjenci otrzymają certyfikaty oraz dyplomy poświadczające zdobyte przez nich umiejętności.

Print Friendly, PDF & Email