INFORMACJA

I N F O R M A C J A

 

Gminno – Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 przez prawnika  z dnia 27 grudnia 2016 roku na 20 grudnia  2016 roku, godzina od 15.30 do 17.30.

Print Friendly