Ogłoszenie o naborze ofert

O G Ł O S Z E N I E

      Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2017 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki na terenie Gminy Bolków, w szczególności zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w miejscowości Mysłów. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dla dzieci i młodzieży w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 30.000 zł.

Termin i miejsce składania ofert: do 29 września 2016 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10 na druku dostępnym w siedzibie GMOPS w Bolkowie lub na www.gmopsbolkow.pl

Zasady finansowania programów profilaktycznych dostępne są na stronie: www.gmopsbolkow.pl

Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

Kierownik – (-)

Wiesława Graszkiewicz

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

wniosek-o-program

Print Friendly