Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, pok. Świadczeń Rodzinnych Alimentacyjnych

od 15 sierpnia do 15 września danego roku szkolnego

(nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października danego roku akademickiego (nieprzekraczalny ustawowy termin).

 

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Katalog sugerowanych wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym:

W ramach stypendium szkolnego refundacji podlegają w szczególności zakupy następujących artykułów i usług:

 • Podręczniki, encyklopedie, atlasy, słowniki.
 • Plecak szkolny, tornister, torba sportowa, przybory szkolne, artykuły piśmienne i papiernicze,
 • Strój szkolny obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły.
 • Strój na zajęcia wychowania fizycznego: spodenki gimnastyczne, bluza sportowa, spodnie sportowe, t – shirt, dres, obuwie sportowe.
 • Artykuły bezpośrednio związane z profilem szkoły: instrumenty muzyczne, strój baletowy itp.
 • Materiały i strój do praktycznej nauki zawodu.
 • Komputer, laptop, tablet, notebook, netbook, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszka, głośniki, słuchawki).
 • Opłata za abonament internetowy.
 • Drukarki i tonery (tusze).
 • Opłaty za wycieczki szkolne: wyjście do kina, teatru, zielone szkoły, wycieczki jednodniowe, wyjście na basen.
 • Udział w płatnych zajęciach wyrównawczych i edukacyjnych w szkole i poza nią, kursach językowych, komputerowych i innych kółkach zainteresowań.
 • Opłaty czesnego.
 • Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem zamieszkania – bilety miesięczne, opłaty za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie, bursie, na stancji.
 • Strój galowy określony w statucie szkoły, w tym związany z przystąpieniem ucznia do egzaminów.
 • Biurko szkolne, krzesło do biurka, stolik pod komputer.
 • Sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu.
 • Multimedialne programy edukacyjne.

Refundacji nie podlegają:

 • Zakupy codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiające uczniowi uczęszczanie do szkoły (np. kurtka, buty).
 • Zakupy artykułów używanych od osoby fizycznej, nie prowadzącej działalności gospodarczej.
 • Wydatki za usługi montażowe, serwisowe oraz podobne.
 • Wydatki na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, komitet rodzicielski, składki klasowe.
 • Indywidualne korzystanie z usług o charakterze rekreacyjnym, wyjazdy rekreacyjne, sprzęt rekreacyjny.
 • Sprzęt rehabilitacyjny, np. wkładki ortopedyczne.
 • Dziennik elektroniczny – opłaty za dostęp i korzystanie.

 

Print Friendly