Ogłoszenie dot. naboru na stanowisko urzędnicze

Gminno – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

Lista kandydatów spełniających warunki formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko
Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych, które zakwalifikowały się do II etapu naboru :

1. Dziadura – Rurka Joanna – Sady Górne
2. Godzic Jolanta – Bolków
3. Kędzior Katarzyna – Bolków
4. Góra Monika – Bolków

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Anna Czuj
Bolków, dnia 1 marzec 2016 rok.

Print Friendly