INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10, 59-420 Bolków do zatrudnienia na stanowisku
Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych
wybrana została Pani Monika Góra
zamieszkała Bolków.

Uzasadnienie wyboru:
Pani Monika Góra spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. Świadczeń Wychowawczych.

                                                                                                                                                                                                                                                        Bolków 7.03.2016 r.   Kierownik GMOPS w Bolkowie
Wiesława Graszkiewicz

Print Friendly