Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Informacja o wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny”

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko „Asystent Rodziny” w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie zostały wybrane dwie osoby :

1. Elżbieta Tomaszek zamieszkała Bolków
2. Mariola Żółtak zamieszkała Gorzanowie

Uzasadnienie wyboru:

Obie kandydatki spełniły wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Asystent Rodziny. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie obowiązków asystenta rodziny.

 

Bolków, dnia 07.02.2016 r. Wiesława Graszkiewicz
Kierownik
Gminno – Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

Print Friendly