Porady specjalistów w roku 2016

O G Ł O S Z E N I E

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2016 roku na mocy Uchwały Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:
PRAWNIK każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 16.00. do godz. 18.00.
23.02.2016.
29.03.2016.
26.04.2016.
31.05.2016.
28.06.2016.
26.07.2016.
30.08.2016.
27.09.2016.
25.10.2016.
29.11.2016.
27.12.2016.

Print Friendly