Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie

I. Nazwa jednostki:

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Kolejowa 10
59-420 Bolków

II. Określenie stanowiska:
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. świadczeń wychowawczych
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat
Umowa terminowa: na czas określony – 4 miesiące, pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
Przewidywany termin zatrudnienia: 01.04.2016
Liczba stanowisk: 1

Czytaj dalej

Print Friendly