Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru
na stanowisko „asystent rodziny”

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w wyniku naboru na stanowisko „asystent rodziny” w Gminno – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Bolków, dnia 17.02.2016 r.

Wiesława Graszkiewicz
Kierownik
Gminno – Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Bolkowie

Print Friendly