Żywność w lutym 2016

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W LUTYM 2016

GMOPS w Bolkowie informuje, że w dniach:

18.02.2016 w godz. 9.00 – 14.00
19.02.2016 w godz. 9.00 – 14.00

Wydawana będzie żywność w ramach pomocy POPŻ z Baku Żywności dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Osoby zakwalifikowane proszone są o odbieranie żywności w w/w terminach.

Nieodebranie żywności w wyznaczonym terminie, będzie podstawą do skreślenia osoby/rodziny z listy uczestników programu.

Print Friendly