Informacja

I N F O R M A C J A

Gminno – Miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje o zmianie daty udzielania poradnictwa specjalistycznego realizowanego w ramach przyjętego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 przez psychologa

z dnia 09 grudnia 2015 roku na 16 grudnia 2015 roku, godzina od 16.30 do 18.30.

Print Friendly