Diagnoza problemów społecznych w gminie Bolków

W bieżącym roku w Gminie Bolków została przeprowadzona diagnoza problemów społecznych. Poniżej można zapoznać się z raportem z tej diagnozy.

Diagnoza

Print Friendly