Żywność w październiku

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W PAŹDZIERNIKU 2015
GMOPS w Bolkowie informuje, że w dniach:

28.10.2015 w godz. 9.00 – 14.00
29.10.2015 w godz. 9.00 – 14.00

Wydawana będzie żywność w ramach pomocy POPŻ z Banku Żywności dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Osoby zakwalifikowane proszone są o odbieranie żywności w w/w terminach.

Nieodbieranie żywności w wyznaczonym terminie, będzie podstawą do skreślenia osoby/rodziny z listy uczestników programu.

Print Friendly