Żywność w listopadzie 2015

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W LISTOPADZIE 2015

GMOPS w Bolkowie informuje, że w dniach:

26.11.2015 w godz. 9.00 – 14.00
27.11.2015 w godz. 9.00 – 14.00

Wydawana będzie żywność w ramach pomocy POPŻ z Baku Żywności dla osób zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie.

Osoby zakwalifikowane proszone są o odbieranie żywności w w/w terminach.

Nieodebranie żywności w wyznaczonym terminie, będzie podstawą do skreślenia osoby/rodziny z listy uczestników programu.

Print Friendly