Nowe kryteria dochodowe dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne oraz nowe wysokości świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2015r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2015r. /Dz. U. z 2015r. poz. 1238/w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych od 01 listopada 2015r. wzrastają kryteria dochodowe oraz wysokość świadczeń rodzinnych.

W okresie od 01.11.2015 do 31.10.2017r. kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł /przy niepełnosprawnym dziecku 764,00/.

W okresie od 01.11.2015 do 31.10.3016r. wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:

  1. 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat;
  2. 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat;
  3. 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

Pełna treść wszystkich obowiązujących aktów prawnych znajduje się w zakładce AKTY PRAWNE.

Print Friendly