O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w roku 2016 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki na terenie Gminy Bolków, w szczególności zajęcia sportowe z elementami piłki nożnej w miejscowości Mysłów.
Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.
2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dla dzieci i młodzieży
w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.
Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 30.000 zł.

Termin i miejsce składania ofert: do 29 września 2015 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10 na druku dostępnym w siedzibie GMOPS w Bolkowie lub na gmopsbolkow.pl
Zasady finansowania programów profilaktycznych dostępne są na stronie: gmopsbolkow.pl
Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

wniosek o program

Kierownik
 (-) Wiesława Graszkiewicz

ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Informujemy, że trwa nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani dla Gminy Bolków na rok 2016.
Wniosek powinien być złożony na druku dostępnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie lub na stronie gmopsbolkow.pl i zawierać w swej treści elementy profilaktyki alkoholowej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bolkowie w procedurze oceny programów profilaktycznych kieruje się przede wszystkim Rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz skutecznością podejmowanych zadań do dofinansowania.
Występując o dofinansowanie programów profilaktycznych prosimy o zapoznanie się z powyższymi rekomendacjami.
Szybkie wejście do Rekomendacji: http://www.parpa.pl/images/file/rekomendacje_srodek_22_10.pdf

 

Print Friendly