Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Gminno – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że od miesiąca stycznia 2015 roku na mocy Uchwały Nr XIV/103/11 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bolków na lata 2012 – 2016 osoby zainteresowane mogą korzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego w następujących terminach:
PRAWNIK każdy ostatni wtorek miesiąca od godz. 16.30. do godz. 18.30.
26.05.2015.
29.06.2015.
28.07.2015.
25.08.2015.
29.09.2015.
27.10.2015.
24.11.2015.
22.12.2015.
PSYCHOLOG każda druga środa miesiąca od godz. 16.30. do godz. 18.30.

14.01.2015.
11.02.2015.
11.03.2015.
08.04.2015.
13.05.2015.
10.06.2015.
08.07.2015.
12.08.2015.
09.09.2015.
14.10.2015.
18.11.2015.
09.12.2015.
Poradnictwo jest udzielane w budynku Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 10, pokój nr 7, telefon: 0757413375.

Print Friendly