Informacja Kierownika GMOPS

W związku z organizowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości rokrocznym programem „Tydzień Pomocy osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że w dniach

od 23 do 28 lutego 2015r.

organizowane będą tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Do tegorocznych obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” przyłączyły się także takie organizacje jak: Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna i Krajowa rada Kuratorów.
W związku z powyższym, osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły bezpłatnie skorzystać z porad i informacji udzielanych przez pracowników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie pełnionych dyżurów w wymienionych podmiotach

/od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00 a w sobotę od 10.00 do 13.00/.

Lista podmiotów, w których można będzie uzyskać niezbędne informacje i adresy tych podmiotów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl

Kierownik GMOPS w Bolkowie

Wiesława Graszkiewicz

Print Friendly