Nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej

Nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej

Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna sali siłowo – ruchowej mieszczącej się w Bolkowie przy ul. Bolka 8.
Zakres podstawowych zadań:
Opiekun sali siłowo – ruchowej realizuje zajęcia opiekuńcze z elementami ruchowymi w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok.
Kandydaci powinny spełniać następujące warunki:
pełną zdolność do czynności prawnych,
korzystanie z pełni praw publicznych,
nieposzlakowana opina,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
Wykazanie się zainteresowaniem z dziedziny kulturystyki lub innych form ćwiczeń ruchowych.
Wymagane dokumenty:
Kwestionariusz osobowy do pobrania
List motywacyjny
Udokumentowanie swoich zainteresowań ( dyplom ukończenia studiów, kursów etc., dyplomy poświadczające udział w zawodach kulturystycznych itp.)
Rodzaj umowy : umowa zlecenie zawarta do 31 grudnia 2015 roku.
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 luty 2015 roku
Wymiar czasu pracy: 6 godzin tygodniowo
Wynagrodzenie: 25 zł brutto za godzinę przeprowadzonych zajęć.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosi się o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna sali siłowo – ruchowej” w sekretariacie Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ul. Kolejowa 10 do 23 stycznia 2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela:
Anna Ołdak tel. 75 74 13 375 wew. 25 w godz. 7-15

Print Friendly