Wnioski na Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/15

Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie informuje, że wnioski na okres zasiłkowy 2014/15 w sprawie ustalenia prawa do:

FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO  – będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2014r.

ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH – będą przyjmowane od dnia 1 września 2014r.

W przypadku złożenia wniosku o Fundusz Alimentacyjny na okres zasiłkowy 2014/2015 wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014r. ustalenie prawa do świadczeń FA oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2014r. nastąpi do dnia 31 października 2014.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 31  sierpnia 2014r. podlegają wypłacie w miesiącu listopadzie 2014r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2014/2015 wraz z dokumentami do dnia 30 września 2014r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2014/15  oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2014.

Wnioski złożone wraz z niezbędnymi dokumentami, po 30 września 2014r. podlegają wypłacie w miesiącu grudniu 2014r.

Podstawa prawna: Art. 20 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /Dz. U. z  2012r.  poz. 1228 z późn.zm./
Art. 26 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn.zm./

Print Friendly