Ogłoszenie o naborze ofert

O G Ł O S Z E N I E

 Kierownik Gminno-Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie ogłasza nabór ofert programów profilaktycznych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w  roku 2015 w zakresie:

1. Kultura fizyczna i sport w okresie od stycznia do grudnia 2015r. – upowszechnianie i propagowanie sportu amatorskiego – piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy, wspinaczka sportowa, zajęcia sportowo-rowerowe, ćwiczenia siłowe i fitnessowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zajęcia z zakresu lekkiej atletyki. Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem 37.000 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych w okresie od stycznia do grudnia 2015r. dla dzieci i młodzieży
w świetlicach: w Starych Rochowicach, Sadach Dolnych, Sadach Górnych, Świnach, Wolbromku, Wierzchosławicach, Lipie, Kaczorowie i Mysłowie, w świetlicach dla dzieci dojeżdżających w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Bolkowie.

Kwota przeznaczona na realizację programów ogółem – 40.000 zł.

 Termin i miejsce składania ofert: do 12 września 2014 r., w Gminno-Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10.

Szczegółowych informacji udziela: Gminno-Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolkowie, ul. Kolejowa 10, tel. 075/7413375, Inspektor ds. Profilaktyki i Uzależnień – Anna Ołdak

 

                                                                                                                            Kierownik

–                                                                                                                        (-) Wiesława Graszkiewicz

Print Friendly