Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego  dla  2 osób w wymiarze 50 godz.  w ramach projektu „Nowe kwalifikacje  zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał  Ludzki 2007-2013,  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta  złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „RADAR” w Jeleniej Górze.”

Print Friendly