Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym na przeprowadzenie kursów na prawo jazdy kategorii B i kategorii C realizowanych w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie do złożenia oferty – prawo jazdy kat. B

zaproszenie do złożenia oferty – prawo jazdy kat. C

oświadczenia – prawo jazdy kat. B

oświadczenia – prawo jazdy kat. C

 

 

 

 

Print Friendly