Informacja o wyborze oferty

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursu gastronomicznego dla 2 osób w wymiarze 80 godz. w ramach projektu „Nowe kwalifikacje  zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał  Ludzki 2007-2013,  Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej informuje, że wybrana została oferta  złożona przez:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu Ośrodek Kształcenia Zawodowego 59-400 Jawor ul. Kolejowa 12.

 

Print Friendly