Zaproszenie do złożenia ofert – kurs komputerowy

Kierownik Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie, zaprasza do udziału w postępowaniu na przeprowadzenie kursu komputerowego realizowanego w ramach projektu systemowego „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na pracę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

zaproszenie do złożenia oferty komputer

oświadczenia

Print Friendly