Zarządzenie Kierownika GMOPS w Bolkowie w sprawie dni wolnych w roku 2014

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998r. nr 21, poz. 94 ze zm.) w sprawie  dni wolnych od pracy dla pracowników Gminno-Miejskiego  Ośrodka Pomocy  w Bolkowie  w  2014r. zarządza się:

zarzadzenie nr 9 z kwietnia 2014

 

Print Friendly