Zarządzenie Burmistrza nr 94/2013

Zarządzenie Nr 94/2013 Burmistrza Bolkowa z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2011 Burmistrza Bolkowa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego, wprowadza się następującą zmianę: w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzi Pani Karolina Borowiec-Kołaczyńska – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Kamiennej Górze.

Print Friendly