Informacja o wyborze ofert na przeprowadzenie kursów

Kierownik  Gminno – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolkowie  w związku z zaproszeniem  do złożenia ofert na przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu konkursowego ”Klub Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków  Europejskiego Fundusz Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII, Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2  Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie:7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym informuje, że wybrano następujące oferty:

Kurs – Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym;

Kurs wizażu;

Kurs prawa jazdy.

Print Friendly